• Ticaret unvanını kullanma hakkı ve korunması
  • Unvanın değişmesi veya sonradan meydana gelecek değişiklikler nedeniyle unvanın durumu
  • Markanın hukuki işlemleri
  • Haksız rekabette davaların açılması
  • Ticaret Sicil işlemlerine itiraz
  • Şirket sahibinin yasal temsilciliği
  • Ortakların haklarının korunması
  • -Kıymetli evrak ile ilgili işlemlerde yasal destek