• Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)
  • Muris muvazaası
  • Miras payı tespiti
  • Veraset ilamı (Mirascılık belgesi)
  • Mirasın hükmen reddi ve gerçek reddi