• Taşıyıcının sorumluluğu ve tazminat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesinin talebi
  • Kayıtlı ve kayıtsız bagaj veya eşyanın ziyaiinden dolayı meydana gelen kar kaybının ve dolaylı zararın talebi
  • Bagajın zarara uğramasından veya gecikmesinden dolayı ortaya çıkan zararın tazmini
  • Yolcunun kaza sebebiyle ölmesi veya yaralanması bakımından taşıyıcının sorumluluğu