Uluslararası işlenen suçlara yasal destek

 • -Soykırım ve insanlığa karşı suçlar
 • -Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

Kişilere karşı işlenen suçlarda yasal destek

 • Yaşama karşı işlenen suçlar
 • Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar
 • İşkence ve eziyet
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün ihlali
 • Çocuk düşürtme veya kısırlaştırma
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
 • Özgürlüğe karşı suçlar
 • Onura karşı suçlar
 • Özel yaşama ve yaşamın gizli alanına karşı suçlar
 • Mal varlığına karşı suçlar

Topluma karşı işlenen suçlarda yasal destek

 • Genel tehlike yaratan suçlar
 • Kamunun sağlığına karşı suçlar
 • Kamunun güvenliğine karşı suçlar
 • Bilişim alanında suçlar

Devlete karşı işlenen suçlarda yasal destek

 • Kamu iradesinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar